Субота, 26.09.2020, 18:55
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про навчально-науковий центр Сковородинознавства

Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

 

1. Загальні положення

1.1. Центр Сковородинознавства Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" є загально університетською науково-дослідною структурою, створеною при кафедрі філософії та політології.

1.2. Центр Сковородинознавства не має статусу юридичної особи.

1.3. Метою діяльності Центру Сковородинознавства є поглиблене дослідження й вивчення творчого доробку Г. Сковороди, популяризація його спадщини в країні та поза її межами, широке впровадження її та новітніх наукових даних про філософські, педагогічні й літературні досягнення мислителя в навчально-виховних процесах середніх закладів освіти і вищих навчальних закладів.

1.4.  Для виконання планових завдань Центр Сковородинознавства тісно співпрацює з:

         Інститутом філософії імені Григорія Сковороди НАН України;

         Інститутом  літератури   імені   Т.Шевченка НАН України;

         науково-дослідною Сковородинівською лабораторією Харківського державного  педагогічного університету імені Григорія  Сковороди;

         Переяслав-Хмельницьким літературно-меморіальним   музеєм Г. Сковороди;

         Сковородинівським на Харківщині літературно-меморіальним музеєм Г. Сковороди;

         Чорнухівським на Полтавщині літературно-меморіальним музеєм Г. Сковороди;

         вченими-дослідниками творчості філософа й письменника.

1.5.  Центр Сковородинознавства Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" у своїй діяльності керується:

         Чинним законодавством України;

         Статутом Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";

         Цим Положенням

         Іншими локальними актами Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", які регулюють діяльність Центру Сковородинознавства.

2. Завдання та діяльність Центру

2.1.    Центр Сковородинознавства Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" проводить чергові наукові Сковородинівські читання на базі університету не рідше ніж один раз на два роки.

2.2.   Видає збірки матеріалів цих читань, тематичних монографічних досліджень вчених України та інших країн, наукових доробків, статей учених, студентів, учителів.

2.3.   Від імені університету Центр Сковородинознавства укладає угоди  про співпрацю з:

         Інститутом філософії імені Григорія Сковороди  НАН України;

         Інститутом літератури  імені Т.Шевченка  НАН України;

         науково-дослідною Сковородинівською лабораторією Харківського державного педагогічного університету імені   Григорія   Сковороди;

         Переяслав-Хмельницьким літературно-меморіальним    музеєм Г.Сковороди;

         Сковородинівським на Харківщині літературно-меморіальним музеєм Г.Сковороди;

         Чорнухівським на Полтавщині літературно-меморіальним музеєм Г.Сковороди;

         вченими-дослідниками творчості філософа й письменника.

2.4.   Організовує   та   проводить   тематичні   наукові   олімпіади,   конкурси, мистецькі заходи серед університетської та учнівської молоді.

2.5.   Надає тематичні консультації викладачам вищих навчальних закладів, учителям середніх загальноосвітніх закладів з питань, пов'язаних з діяльністю Центру Сковородинознавства.

2.6.   Сприяє  поширенню знань про творчу спадщину Г.Сковороди серед молоді, залученню молоді до пошуково-дослідницької праці відносно творчості та життя Григорія Сковороди.

2.7.Здійснює облік та реєстрацію літератури, наукових, навчальних, мистецьких пам'яток, пов'язаних з іменем видатного українського філософа – Григорія Сковороди.

2.8.   Формує науково-тематичну бібліотеку при Центрі Сковородинознавства.

2.9.   Координує та спрямовує навчально-дослідницьку діяльність зі Сковородинознавства науковців, аспірантів, студентів Державного вищого навчального  закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

3. Штатні працівники Центру Сковородинознавства

3.1.      Центр очолює керівник, який призначається на посаду наказом ректора,

3.2.      Керівник Центру Сковородинознавства має наступні повноваження:

•        керує всією діяльністю Центру Сковородинознавства;

         координує співпрацю з усіма науково-дослідними, навчальними та музейними закладами, з якими укладені відповідні угоди;

         представляє Центр Сковородинознавства на різних заходах;

•        узгоджує діяльність Центру Сковородинознавства з науковими та навчально-виховними планами Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

3.3.   У Центрі працює лаборант.

4.Звітність про викопану працю

4.1. Результатами виконаних планів і завдань діяльності Центру Сковородинознавства Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" є:

         видані наукові статті, збірки, монографії залучених до співпраці  дослідників;

         проспекти, матеріали проведених Сковородинівських читань, конференцій, колоквіумів, "круглих столів" тощо.

4.2. Основними формами використання досліджень у навчальному процесі є:

 - поширення знань про доробок ученого й письменника викладачами вищих навчальних закладів і вчителями шкіл у навчальному процесі;

- щорічні пропозиції кафедрам Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" щодо формування тематики студентських навчальних, наукових досліджень, навчально-виховних заходів, доповнень до лекцій і семінарських занять;

- організація тематичних олімпіад, конкурсів серед учнівської молоді;

- просвітницька пропаганда досягнень Сковородинознавства через засоби масової інформації.

5.Фінансування Центру Сковородинознавства

5.1.   Центр Сковородинознавства Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" є бюджетною одиницею вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

5.2.   Центр для своєї діяльності може залучати позабюджетні кошти.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Центр Сковородинознавства співпрацює з усіма кафедрами та іншими підрозділами університету.

 

Положення схвалене Вченою радою

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький

ДЦУ. імені Григорія Сковороди"

"___"________2006р. Протокол №1

 

Керівник центру                                                                  М.П.Корпанюк