Неділя, 26.05.2019, 09:00
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Статистика
Головна » Статті » Сковородинознавство » Сковородинознавтво

5. Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність (матеріали Переяслав-Хмельницьких 10-11-12-х Сковородинівських читань)
Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність
(матеріали Переяслав-Хмельницьких 10-11-12-х Сковородинівських читань) / Відпов.ред.проф. М.П. Корпанюк. – 2006. - 529с.

Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий в попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали” (К., 1992), "Сковорода Григорій: образ мислителя” (К., 1997), "Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність” (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів і підходів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г.Сковороди.

Для фахівців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться національною культурою, духовністю, наукою.

                                                                   Зміст

Передмова "Нова зустріч із духовним джерелом українців"…………………..3

Розділ І

Творчість Григорія Сковороди
в історико-філософському, педагогічному контексті

Марія Кашуба. Григорій Сковорода в контексті доби Просвітництва……….............5
Іван Стогній. Моральні функції філософії Г.С.Сковороди…………………...........15
Микола Попов. Г.С.Сковорода – людина і філософ…………………………………..28
Юрій Підборський. Ідеї морального виховання дітей у творчій спадщині
Григорія Сковороди…………………………………….......................40
Віктор Постовий. Велич духу і серця українського філософа Г.С.Сковороди………...44
Олена Сирцова. Філософсько-апокрифічна тріадологія Сковороди і
Тринітарний трактат Адама Зернікау……………………………......54
Наталія Юхименко. Вплив ідеї "спорідненої праці” Г.Сковороди на
формування філософських поглядів представників
Київської філософської школи……………………………………….67
Дарина Тетерина-Блохин. Деякі дані про родовід та оточення Г.С.Сковороди
(за архівними матеріалами)…………………………………………...73
Андрій Будугай. Взаємозв’язок понять щастя і свободи у філософських
поглядах Григорія Сковороди та в теософії………………………....92
Світлана Грабовська. "Споріднена праця” як запорука самовираження
особистості…………………………………………………….……...103
Петро Довбня, Дмитро Довбня. Проблема здобуття людиною істинного знання
крізь призму поглядів Г.Сковороди………………………………...112
Олена Кравченко. Пізнавальні аспекти філософії Г.Сковороди
і професорів Києво-Могилянської академії………………………..123
Андрій Кузьменко. Історико-філософське осмислення Григорієм Сковородою
національної ідеї державності……………………………………….132
Віктор Куц. Григорій Сковорода – вчитель "сродної праці”
і досягнення щастя………………………………………….…..........144
Алла Рубан. Етично - релігійні домінанти українського світогляду
у філософії серця Г.Сковороди та П.Юркевича…............................151
Леонід Чирка. Ідеал вибраної людини у філософії Г.Сковороди та Ф.Ніцше:
компаративний аналіз………………………………………………..162


Розділ ІІ

Творчість Григорія Сковороди
в літературному контексті

Петро Білоус. Ейдос дороги в ліричних творах Г.Сковороди…….……………….176
Тетяна Бовсунівська. Риторика мовчання і поезія Григорія Сковороди….........................182
Микола Корпанюк. Тема й образ любові в поетичній творчості
Григорія Сковороди………………………………….........................191
Микола Корпанюк. Тема та образ суєти у віршовій творчості
Григорія Сковороди……………………….…………........................205
Микола Корпанюк. Тема та образ гріха в поезії Григорія Сковороди…….....................220
Володимир Погребенник. Учительна мудрість Григорія Сковороди – лірика і байкаря……..235
Людмила Ромащенко. Художня інтерпретація постаті Григорія Сковороди
в українській історичній прозі
другої половини ХХ століття………………………..........................243
Микола Сулима. Роман Варвари Чередниченко
"Молодість Григорія Сковороди”…………………………………..250
Анатолій Ткаченко. Крізь призму метричної плюри валентності……………………….254
Ганна Токмань. Інтерпретація як літературне і філософське явище………………..266
Віталій Шевченко. Григорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях….……..276
Катерина Борисенко. Символіка "греко-слов’янської” великодньої проповіді
золотої доби українського барокко (На матеріалі проповідей
Лазаря Барановича)……………………...…………………………...295
Святослав Воїнов. А.З.Стеллецький – приятель Г.Сковороди….………………….…..302
Леонід Козубенко. Постать українського філософа у поемі-симфонії
П.Тичини "Сковорода”…………………….……………………..….306
Леонід Козубенко. Постать Григорія Сковороди в романі
В.Шевчука "Предтеча”………………….…………………………...310
Наталія Левченко. Людина як універсальний символ життя у системі
біблійної герменевтики Григорія Сковороди………………………313
Наталія Левченко. Архетип фігури, знаку, символу в прозі  Г.Сковороди…….….......319
Ярослав Мишанич. Людина і світ в "Історії русів”. Літературний аспект
(Спроба порівняльного аналізу)……………………….....................333
Людмила Мостова. Климентій Зіновіїв і Григорій Сковорода:
до питання спадкоємності художніх ідей…………………………..343
Геннадій Нога. Григорій Сковорода. Мандрівка крізь життя.
Поетична інтерпретація……………………………………………...354
Андрій Підпалий. "Сковородинські думи” Володимира Підпалого
як концепція світу……………………………………………………363
Ганна Потапенко. Вивчення  в школі  вірша  Григорія  Сковороди
"Ой ти пташко жовтобоко”………………………………………....366
Оксана Свириденко. Сковородинівські мотиви в структурі міфосвіту
Олекси Стороженка………………………………………………….371
Наталія Смірнова. Морально-етичні засади творчості Григорія Сковороди
та Ларошфуко………………………………………….......................377
Віра Сулима. Інтерпретація євангельської теми преображення господнього
у філософських трактатах Григорія Сковороди (XVIII cт.)
і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.)………………..............385
Тетяна Александрович. Поетика символів христа і серця
у прозі Г.С.Сковороди………..……………………………………...396

Ольга Будугай. Розвиток сковородинівської ідеї "сродної праці”
у пригодницько-шкільних повістях для дітей
1960-1980-х років (На матеріалі прози О.Огульчанського,
Б.Комара, А.Давидова)……………………..………………………..408
Катерина Каплюк. Філософські параметри художнього хронотопу роману
Романа Іваничука "Орда”……………………………………………419
Валентина Нікітіна. Переяславці – герої творів Г.С.Сковороди…………………………426
Володимир Подрига. Григорій Сковорода та розвиток української
російськомовної літератури…………………………………………435
Людмила Рудницька. Вивчення індивідуального стилю Григорія Сковороди
на заняттях з дитячої літератури
у педагогічному коледжі…………………………………………….445
Лариса Ткаченко. Філософські мотиви поеми М.Вороного "Євшан-зілля”
в рецепції юного читача…………………………………..................455


Розділ ІІІ

Мовознавчі питання
і творчість Григорія Сковороди

Тетяна Ковалевська. Теорія емпатичної комунікації у світлі
філософських концепцій Г.Сковороди……………………………..467
Тетяна Гаврилова. Функціональне навантаження ономів у
творах Г.Сковороди………………………………………………….476
Надія Дига. Сутність ідеї сковородинівського самопізнання в
навчально-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи…...482
Людмила Довбня, Інна Довбня. Лексико-семантичні особливості мови віршів
Григорія Сковороди………………………………………………….488
Людмила Кожуховська. Етнолінгвістична концепція Григорія Сковороди
в жанрі притч………………………………..………………………..495

Тамара Товкайло. Фразеологічні одиниці в лінгвосистемі творів
Григорія Сковороди…………………………………….....................504
Андрій Будугай. До питання про духовний сенс імені та псевдоніму
Григорія Сковороди (на матеріалі сковородинознавчих
праць Григорія Верби)……………………………………………….509
Наталія Бутник. Лексико-семантичні прийоми увиразнення тексту в
прозових творах Григорія Сковороди………………………………520
Олександр Тупиця. Композиційна роль безеквівалентної  лексики  в 
поезії Г.С.Сковороди………………………………………………...528


Додатки

Раїса Танана. Сковорода і Харківщина……………………………………………..537

Відомості про авторів статей………………………………………………...543

Категорія: Сковородинознавтво | Додав: scovorodiana (08.07.2013)
Переглядів: 571 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Наталія Ковальчук  
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як можна ознайомитись із матеріалами збірника? Дякую.

Ім`я *:
Email *:
Код *: